وبلاگ

محاسبات

هزینه‌های تولید؛ راهنمای برآورد مواد اولیه و قطعات

  |   دسته‌بندی نشده   |   بدون دیدگاه

مواد اولیه و قطعات از مهمترین اقلام هزینه ‌ای می‌باشند. نحوه تامین،کیفیت مواد تامین شده و بهای مواد ، دغدغه عمده‌ای برای واحد تولیدی است.
وجود ضایعات در فرایند های تولید ی اجتناب ناپذیر است. زیرا در طول یک روزکاری تغییرات دمای محیط، گرم شدن قسمتهای مختلف ماشین در اثر کار و ا س تهلاک ابزار کار باعث بیشتر شدن دامنه تغییرات مشخصه ‌ ها و تغییر مقدار میانگین از مقدار مورد نظر می‌گردند. دامنه تغییرات زیاد بطور حتم ضایعاتی را در تولید به وجود خواهد آورد. این تغییرات و در نت ی جه مقادیر ضایعات بستگی به نوع و میزان پیچیدگی فرایند، تعداد ایستگاه‌های کاری، نوع دستگاههای درگیر در فرایند،کیفیت مواد اولیه و مواردی از این قبیل دارند. برای خرید لازم است تا برآوردی از میزان ضایعات احتمالی بدست آید و میزان نیاز سالانه مواد و قطعات اضافه شود. لازم به ذکر است که جهت کاهش سرمایه‌گذاری می‌توان بعضی از قطعات را به دلایل ذیل، از خارج واحد تهیه نمود:

• قطعات استاندارد که در بسیاری از محصولات کاربرد دارد.
• قطعاتی که شرکتهای دیگر در ساخت آن تخصص دارند.
• قطعاتی که شرکتهای دیگر آن را در حجم بسیار بالا و لذا با بهای تمام شده کمتری تولید می‌کنند.
• قطعاتی که به فرایندهای خاصی احتیاج دارند و در داخل موجود نیست.
برای تکمیل این بخش از پرسش‌نامه باید مواد مصرفی به تفکیک مواد اصلی ، مواد کمکی و بسته‌بندی مشخص شود و در جدول ۱ درج گردد.
تذکر مهم: مقدار و هزینه مواد اولیه و کمکی و بسته‌بندی بایستی در حداکثر ظرفیت تولید (ظرفیت اسمی) مشخص و درج گردد.

تذکر۱: سایر هزینه‌ها برای قطعات خارجی خریداری شده شامل سود بازرگانی، هزینه گمرک، بیمه و مانند آن در قیمتها لحاظ شود.
تذکر۲: هزینه حمل مواد و قطعات باید در قیمتها لحاظ شود .
راهنمای صفحه دوازدهم پرسش‌نامه بانک:
بر آ ورد هزینه ‌ های نیروی انسانی:
جهت برآورد هزینه‌های نیروی انسانی باید نخست بر آ وردی از نیروی کار مورد نیاز داشت که برای آن باید به دو سوال زیر به دقت پاسخ داده شود:
چه تعداد کارگر ، تکن ی سین ، متخصص و مدیر مورد نیاز است؟
 چه مهارتهائی باید داشته باشند؟
پس از مشخص شدن پاسخ سوالات بالا ، نیرو ی مورد نیاز شناسائی شده و با توجه به آن هزینه‌های نیروی انسانی مشخص شود.
تذکر: پاسخ سوالات فوق در پیوست آورده شود . زیرا راهنمای مناسبی برای تجزیه و تحلیل فنی کارشناس مربوطه می‌باشد.
عوامل زیر در تعیین دستمزد نیروی انسانی واحد تولیدی تقش موثری دارند:
علاوه بر هزینه مستقیمی‌که به عنوان حقوق و مزایا یا پاداش به پرسنل داده ‌ می‌شود ، باید برای بر آ ورد هزینه ‌ های غیرمستقیم حقوق به موارد زیر توجه کرد.
 سهم هزینه بیمه ‌ ای که کارفرما می‌پردازد شامل:

۲۳% سهم کارفرما برای تامین اجتماعی(با درنظر گرفتن سقف حقوقی که هرساله توسط تامین اجتماعی ا علام می‌کند)
 سهم بیمه های تکمیلی
هزینه حقوق یک ماه مرخصی پرسنل
هزینه پاداش آ خر سال معادل ۲ ماه از حقوق پرسنل کارگری
 معادل یک ماه به عنوان ذخیره بازخرید
بنابراین با احتساب این هزینه‌ها، حقوق ماهانه باید در عدد ۱۶ ضرب شود تا حقوق سالانه بدست آید.

هزینه استهلاک و تعمیر و نگهداری
هزینه استهلاک طبق نرخهای موجود در قانون مالیاتهای مستقیم برای هریک از داراییهای ثابت بر اساس ضریب تعیین شده محاسبه می‌گردد.
برای هزینه تعمیر و نگهداری نسبت به کل ارزش داراییها ی مربوطه، درصدی را در نظر می‌گیرند که این درصد در رشته‌های مختلف از صنایع و بخشهای مختلف داراییها متفاوت و معمولا در صنایع متعارف حدود ۵-۲ درصد می‌باشد و در جدول ۵.
 هزینه‌های توزیع و فروش: هزینه‌هائی که جهت تبلیغات، بازاریابی ، سفر، حمل محصولات، خدمات بعد از فروش، کارآموزی فروشندگان و … که مستقیما ” با فروش و توزیع در ارتباط می‌باشند.

تذکر: یک تخمین ساده برای طرحهائی که به نوعی اینگونه هزینه‌ها را دارند ۲% از فروش می‌باشد و در صورتی که طرح به لحاظ ماهیت نیازمند به اینگونه‌ هزینه‌ها نباشد در قسمت مربوطه توضیح مناسب درج گردد.

هزینه‌های پیش‌بینی نشده تولید:

همانگونه که در قسمت هزینه‌های پیش‌بینی نشده ثابت ذکر گردید به دلایلی که نمی‌توان برخی از هزینه‌ها را پیش‌بینی کرد درصدی از هزینه‌های تولید در این بخش دیده می‌شود. این بخش از هزینه‌ها در جدول۷ منظور می‌گردد.
تذکر: برای تخمین این قسمت حدود ۵ درصد از برآورد هزینه‌های تولید بجز هزینه استهلاک ، رقم مناسبی می‌باشد.

بدون نظر

ارسال دیدگاه

Call Now Button