ویژگی های کوش مهر

متخصص

معتمد

با تجربه

همکاری با سازمان های حسابرسی

خدمات قابل ارائه کوش مهر

عملیات حسابداری

انجام کلیه عملیات حسابداری و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی(شرکتهای سهامی خاص، سهامی عام، با مسئولیت محدود، تعاونی و موسسات)

عملیات حسابرسی داخلی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، حسابرسی داخلی، بررسی اجمالی صورتهای مالی، دفاع مالیاتی، حسابرسی عملیاتی

مشاوره مالی و مالیاتی

ارائه مشاوره مالیاتی در رابطه با مالیات عملکرد شرکتها، مالیاتهای تکلیفی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده VAT