ویژگی های کوش مهر

متخصص

معتمد

با تجربه

همکاری با سازمان های حسابرسی

خدمات قابل ارائه کوش مهر

عملیات حسابداری

انجام کلیه عملیات حسابداری و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی(شرکتهای سهامی خاص، سهامی عام، با مسئولیت محدود، تعاونی و موسسات)

عملیات حسابرسی

حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی داخلی، بررسی اجمالی صورتهای مالی، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی عملیاتی

مشاوره مالی و مالیاتی

ارائه مشاوره مالیاتی در رابطه با مالیات عملکرد شرکتها، مالیاتهای تکلیفی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده VAT

دسترسی سریع

امور مالیاتی ایران
IFAC
shada
بورس اوراق بهادار تهران
بانک مرکزی
سازمان بورس و اوراق بهادار
دولت
ثبت اسناد
حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی
کانون کارشناسان دادگستری
وزارت کار